Zwolnienie z kasy fiskalnej 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2019 roku w życie mają wejść nowe regulacje w sprawie prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Przewidywane jest ograniczenie zakresu zwolnień dla kilku rodzajów usług. Kogo zatem będzie dotyczyć zwolnienie z kasy fiskalnej 2019? Zwolnienie z kasy fiskalnej 2018 – kto nie podlegał obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej do tej pory? Według obowiązującego rozporządzenia z 2017 roku wszystkie podmioty, prowadzące sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, nie podlegają obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej, jeśli ich obrót ze sprzedaży nie przekracza 20 000 zł netto. Limit ten nie obejmuje jednak kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych. Z obowiązku ewidencji obrotów za pomocą kas fiskalnych zwolnieni w[…]

kasy fiskalne 2019

Świat zmierza do zwiększenia stopnia cyfryzacji i w tym kierunku dążą też projektowane zmiany w prawie fiskalnym. Można przypuszczać, że kasy fiskalne 2019 będą urządzeniami jeszcze bardziej zautomatyzowanymi i skomunikowanymi z innymi systemami. Jak zmienia się prawo fiskalne? Obecnie prawo fiskalne regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2013 poz. 1076). Ten akt prawny zastąpił rozporządzenie z 2008 roku. Ustawodawca na przestrzeni ostatnich lat wprowadził kilka istotnych modyfikacji do prawa fiskalnego. Po pierwsze wydłużono o jeden rok okres ważności potwierdzenia, które stanowi o spełnianiu przez daną kasę funkcji i warunków technicznych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, dokonano redefinicji pojęć programu archiwizującego oraz[…]

kasa fiskalna online ready

Kasy fiskalne Online Ready Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji urządzenia funkcjonujące na polskim rynku przejdą ogromną metamorfozę, a ma to służyć użytkownikom i Urzędom w sprawniejszej kontroli sprzedaży. Mimo licznych obaw ze strony sprzedawców nowa technologia ma im pomóc, a nie nawarstwiać istniejące już problemy.   Czym są kasy fiskalne Online Ready? Kasy fiskalne Online Ready są to urządzenia połączone za pośrednictwem łącza internetowego z Ministerstwem Finansów. Zabieg ten ma służyć kontroli i analizy wydawanych paragonów, ale także przesyłać inne istotne informacje. Czym różnić się będą nowoczesne kasy fiskalne od obecnie używanych przez polskich podatników? Zabezpieczona zostanie kopia zapasowa paragonów. Nie będzie możliwości uzyskania do niej dostępu poprzez skopiowanie danych[…]

kasy fiskalne 2017

Zmiany w przepisach kas fiskalnych Z każdym rokiem – o czym mogą przekonać się przedsiębiorcy i właściciele firm stosujących kasy fiskalne – prawo ulega wielu zmianom, dlatego też warto wiedzieć i być na bieżąco z informacjami tego typu, aby nie stanąć przed nieprzyjemną niespodzianką. Należy pamiętać zarówno o zwolnieniach, jak i najnowszych rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. Kasy fiskalne 2017 to nie tylko zmiany w zwolnieniach. Zgodnie z nowelizacją, osoby posiadające przedsiębiorstwa, których dochód roczny będzie lub też już przekracza dwadzieścia tysięcy złotych, mają za obowiązek zakupić kasę fiskalną. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób fizycznych, a także rolników, a ściślej mówiąc – obejmuje sprzedaż detaliczną. Choć zmian nie ma zbyt wiele, to jednak zachodzące są niezwykle ważne. Jeśli więc Twój obrót z[…]

kasa fiskalna

Wielu właścicieli firm i sklepów często zadaje sobie kluczowe pytanie w trakcie otwierania nowej placówki: gdzie kupić kasę fiskalną? Odpowiedź jest stosunkowo prosta, bowiem miejsc specjalizujących się w tejże dziedzinie nie brakuje, jednak należy tym samym zwrócić uwagę na pewne, niezwykle ważne aspekty, które zadecydują w przyszłości i będą znaczące dla pracy danego miejsca, pracowników i efektów. Gdzie kupić kasę fiskalną? Otóż, można dokonać wyboru zarówno za pomocą Internetu, jak i w sklepach stacjonarnych, gdzie istnieje możliwość zebrania nieco bardziej szczegółowych informacji. Najwygodniejszą jednak metodą jest kupno kasy fiskalnej online, bez wychodzenia z domu i konieczności „zwiedzania” firm. Jakiej kasy potrzebujesz? Drugą bardzo ważną kwestią jest specyfika danej kasy fiskalnej, a także ich możliwości, bowiem wyróżniamy kasy zarówno stacjonarne, jak[…]