kasy fiskalne 2019

Świat zmierza do zwiększenia stopnia cyfryzacji i w tym kierunku dążą też projektowane zmiany w prawie fiskalnym. Można przypuszczać, że kasy fiskalne 2019 będą urządzeniami jeszcze bardziej zautomatyzowanymi i skomunikowanymi z innymi systemami. Jak zmienia się prawo fiskalne? Obecnie prawo fiskalne regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2013 poz. 1076). Ten akt prawny zastąpił rozporządzenie z 2008 roku. Ustawodawca na przestrzeni ostatnich lat wprowadził kilka istotnych modyfikacji do prawa fiskalnego. Po pierwsze wydłużono o jeden rok okres ważności potwierdzenia, które stanowi o spełnianiu przez daną kasę funkcji i warunków technicznych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, dokonano redefinicji pojęć programu archiwizującego oraz[…]