Zwolnienie z kasy fiskalnej 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 stycznia 2019 roku w życie mają wejść nowe regulacje w sprawie prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Przewidywane jest ograniczenie zakresu zwolnień dla kilku rodzajów usług. Kogo zatem będzie dotyczyć zwolnienie z kasy fiskalnej 2019?

Zwolnienie z kasy fiskalnej 2018 – kto nie podlegał obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej do tej pory?

Według obowiązującego rozporządzenia z 2017 roku wszystkie podmioty, prowadzące sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, nie podlegają obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej, jeśli ich obrót ze sprzedaży nie przekracza 20 000 zł netto. Limit ten nie obejmuje jednak kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych. Z obowiązku ewidencji obrotów za pomocą kas fiskalnych zwolnieni w 2018 roku są między innymi przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu ubezpieczeń i finansów, z wyłączeniem osób zajmujących się wymianą walut poza bankiem czy spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi. Kas fiskalnych nie muszą posiadać także osoby oferujące usługi z zakresu obsługi rynku nieruchomości, jeśli ich świadczenie jest całkowicie udokumentowane fakturą. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.

Zwolnienie z kasy fiskalnej 2019 – kogo będą dotyczyć nowe przepisy?

Od nowego roku kas fiskalnych nie będą musiały posiadać między innymi osoby wykonujące czynności notarialne, świadczące usługi związane z rolnictwem czy usługi pocztowe i kurierskie (z wyłączeniem usług dotyczących przygotowania i doręczenia towarów na zamówienie).

Najnowsze rozporządzenie zawiera dodatkowe warunki, które muszą być spełnione w przypadku niektórych rodzajów usług, by można było skorzystać ze zwolnienia z konieczności ewidencji obrotów za pomocą kas rejestrujących. Przedsiębiorcy, świadczący usługi telekomunikacyjne, elektroniczne i nadawcze, mogą być zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej tylko w przypadku całkowitego udokumentowania wykonanych czynności fakturą. Ten sam warunek dotyczy dostawców energii elektrycznej, wody i paliw gazowych. Ograniczenie to obejmuje również przedsiębiorców, świadczących tzw. usługi komunalne, a więc zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i obróbką odpadów czy odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

Szczegółowa lista czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 roku.

Projekt rozporządzenia zawiera katalog czynności, które nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Wykaz ten pozostaje bez zmian w porównaniu do bieżącego roku. Obejmuje on między innymi świadczenie usług medycznych przez lekarzy i dentystów, świadczenie usług prawniczych i doradztwa podatkowego oraz oferowanie usług kosmetycznych i fryzjerskich.

Niezmienne pozostaje także kryterium wysokości obrotów podmiotów rozpoczynających czy kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, które wynosi 20 000 złotych netto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *